Pyöristyserojen selvitystyökal…
  • RSS Feed

Last modified on 1/24/2018 1:54 PM by User.

Pyöristyserojen selvitystyökalu

Tampuurin versioon T10.6 tehtiin kirjanpitosiirroille tarkastustyökalu, minkä tarkoituksena oli nopeasti löytää yleisimmät pyöristyseroja aiheuttavat tilanteet. Toiminto löytyy Tampuurista Asiakaspalvelu-välilehdeltä toiminnosta "Kirjanpitoaineisto".

Toiminto saadaan näkyviin asetuksella ja sitä varten olevalla oikeudella. Ota yhteyttä Tampuuritukeen toiminnon näkyville saamiseksi.

Klikkaamalla painiketta "Avaa tarkistustyökalu" Tampuuri lataa ruudulle kohdepuun valintojen ja annetun aikavälin mukaan tarkistuslistan ja selvittää seuraavat pyöristyseroja aiheuttavat asiat:

- Poistetut kohteet
- Liikakohdistus
- Puuttuvat saamistilit
- Saamistilinä ennakkotili
- Rahatili puuttuu
- Vientiselitteiden kirjasinkoko saamistileillä
- Kohdistumaton vakuuskuittaus
- Siirretyn kohteen/sopimuksen tavoitteet
- Kirjauspäivä väärällä vuodella

 

Kun kaikki on kunnossa, raportti näyttää tältä:

Tarkistettavat asiat:

- Poistetut kohteet: poistetuilla kohteilla tarkoitetaan tilannetta missä tampuurin reskontrasta löytyy sopimus ja sopimukselta tulee valitulle kaudelle kirjanpitotositteelle saldoja mutta samanaikaisesti joko sopimuksen kohde (huoneisto, liikehuoneisto, autopaikka, muu tila) tai kohdepuun ylempi taso on poistettu. Tällöin sopimusta ei enää näy tampuurin käyttöliittymässä, mutta sopimuksella olevat tavoitteet ja suoritukset näkyvät kirjanpitosiirrossa. 

- Liikakohdistus: liikakohdistustilanne on aiemmin voinut syntyä siten että saapunutta suoritusta on korvamerkitty tavoitteeseen ja tämän jälkeen käyty pienentämässä joko saapunutta suoritusta tai tavoitetta. Rahaa on tällöin joko kohdistettu enemmän kuin tavoite onkaan, tai suoritusta korvamerkitty enemmän kuin rahaa on saatu.

- Saamistilinä ennakkotili: maksulajia perustettaessa aikaansaatu tilanne missä maksulajille tallennettu saamistiliksi tampuurin yleinen tai yhtiökohtainen ennakkotili. Tästä aiheutuu virheellinen kirjaus kirjanpitotositteelle.

- Puuttuvat saamistilit: maksulajilta puuttuu saamistili.

- Rahatili puuttuu: saapuneita suorituksia kirjattu järjestelmään, mutta kyseinen rahatili puuttuu tai suorituksella ei lainkaan rahatiliä (esim. alkusaldojen syötössä ei käytetä rahatiliä).

- Vientiselitteiden kirjainkoko: maksulajin perustiedoissa on käytössä kahdella tai useammalla maksulajilla sama vientiselite, mutta käytetty eri kirjainkokoa. Kirjanpitoaineiston luonnissa tämä voi aiheuttaa pyöristyseron kohdistuksessa.

- Kohdistumaton vakuuskuittaus: vakuuskuittauksen tavoitteelle laitettu päälle täppä "Älä kuittaa tulevaisuuteen", jolloin vakuuskuittaus jää kohdistumattomaksi ja aiheuttaa pyöristyseron.

- Siirretyn kohteen / sopimuksen tavoitteet: tampuurin tavoitteella on tietokannassa tieto siitä minkä kohteen tavoite on kyseessä (kohdeid). Jos sopimus tai sen kohde (huoneisto, rakennus, jne) siirretään kohderekisterissä toisen kohteen alle (esim. fuusiotilanne) niin käyttäjän tulisi ajaa tavoitevirkistys siirron jälkeen. Jos ei ole ajettu, syntyy pyöristysero.

- Kirjauspäivä väärällä vuodella: kirjattaessa suorituksia manuaalisesti voi tallennuksessa syntyä kirjoitusvirhe siten että kohdistuspäivä on halutulla kaudella mutta kirjauspäivässä esim. vuosiluku on tallennettu väärin. Syntyy kohdistusero. 

Kaikkien edellä mainittujen virhetilanteiden osalta raportille yritetään nostaa virheen aiheuttaman maksulajin/suorituksen/sopimuksen jne tiedot linkkinä jotta asian korjaaminen olisi käyttäjälle helpompaa. Tällöin raportin rivi esitetään punaisella huomiomerkillä (kuva alla) ja vieressä olevalla nuolella pääsee katsomaan virheen aiheuttamaa tampuurin osiota: