Palautteet
  • RSS Feed

Last modified on 12/5/2017 12:36 PM by User.

Palautteet

Etusivun Palautteet -toiminnossa voidaan kirjata saatuja tai tarkastella olemassa olevia palautteita. Palautteet -toiminnon avaamisen jälkeen Tampuuri listaa kaikki olemassa olevat Uusi ja Valmis -tilassa olevat palautteet. Tampuuri listaa olemassa olevat palautteet ja niiden oleellisimmat tiedot kuten: tila, id ja kuka (palautteen antaja).

Käyttäjälle näkyvät palautteet, joihin käyttäjillä on yhteys kohteen ylimmältä tasolta (eli ei yhteys suoraan yksittäiseen asuntoon, vaan esimerkiksi taloyhtiöön) ja käyttäjän roolilla on vaaditut oikeudet. Näiden ohjeiden esimerkeissä on kirjautuneena käyttäjänä Puulevi Pöllönpää.

Uuden palautteen luominen

Uuden palautteen luomineen aloitetaan painamalla yläpalkin Uusi -painiketta, joka avaa uuden Kirjoita uusi palaute -ikkunan.

Aloitetaan palautteen luominen hakemalla osapuoli henkilörekisteristä. Kirjoitetaan Nimi -kenttään henkilön nimi ja painetaan Hae ilmoittaja -painiketta. Halutun osapuolen nimeä ei tarvitse tietää kokonaisuudessaan, sillä Hae ilmoittaja -painike avaa uuden Osapuolen haku -ikkunan, jossa Nimi -kentän tietoa käytetään hakusanana.

Valitaan Osapuolen haku -ikkunan tuloksista oikea osapuoli ja valitaan osapuoli painamalla Ok -painiketta. Jos haluttua osapuolta ei näy hakutuloksissa, voidaan suorittaa uusi haku kirjoittamalla Hakusana -kenttään ja painamalla Hae -painiketta.

Kun haluttu osapuoli on valittu henkilörekisteristä, Tampuuri täyttää automattisesti osapuolella olevat: puhelinnumero-, sähköposti-, kiinteistö- ja huoneistotiedot.

Valitaan pudotusvalikoista haluttu palautteen luokka-, palaute kohdistettu- ja vastaus tulee antaa -tiedot. Kirjoitetaan Palaute -kenttään saatu palaute ja lopuksi tallennetaan palaute yläpalkin Tallenna -painikkeella.

Tallennuksen jälkeen, tallennettu palaute listautuu alareunan Osapuolen kaikki palautteet -näkymään, sekä Tampuurin Palautteet -toiminnon palautelistaukseen, sivun päivittämisen jälkeen.

Palautteen kuittaaminen

Palauteen kuittaaminen aloitetaan painamalla halutun palautteen numeroa Id -sarakkeella, joka avaa uuden Palaute -ikkunan.

Painetaan ikkunan yläreunasta Kuittaa palaute -painiketta, joka avaa uuden Palautteen kuittaus -ikkunan.

Palaute voidaan kuitata vain yhden kerran, joten on syytä tarkistaa että kaikki täytetyt tiedot ovat kelvollisia.

Tehdyt toimenpiteet -kenttään tulee valmiiksi palautteen antajan nimi ja kohde. Kirjoitetaan Tehdyt toimenpiteet -kenttään haluttu vastaus palautteelle ja painetaan Kuittaa palaute -painiketta.

Onnistuneen kuittauksen jälkeen Kuittaa palaute -painike katoaa yläpalkista ja ikkuna voidaan sulkea selaimen  -painikkeella.

Kun Palaute -ikkuna päivitetään (esimerkiksi F5 painikkeella) tulee Tehdyt toimenpiteet -kenttään kirjatut toimenpiteet ja Osapuolen kaikki palautteet -kentän listauksessa kuitattu palaute muuttuu tilaan Valmis.

Palautteen tila päivittyy Tampuurin Palautteet -toiminnon palautelistaukseen, Tampuurin Palautteet -toiminnon sivun päivittämisen jälkeen.