Tuntikirjaukset»Tuntikirjauksen tekeminen
  • RSS Feed

Last modified on 12/14/2017 6:09 PM by User.

Tags:

Tuntikirjauksen tekeminen

Tuntikirjaus voidaan tehdä Tampuurin eri moduuleista tai kalenterinäkymästä. Kun kirjaus avataan suoraan moduulista, Tampuuri sijoittaa kirjaukseen automaattisesti kirjaustyypin ja kirjauksen kohdistuksen (valittu moduulikokonaisuus, esim. toiminnanohjauksen tehtävä). Kalenterinäkymästä avattaessa kirjaustyyppi ja -kohdistus pitää valita itse. Kirjauksen voi tehdä seuraavista osioista:

  • Kohderekisteri / kustannuspaikka (Yleiskoodi)
  • Huolto / Ilmoitushallinta / ilmoitus (Ilmoitus)
  • Kunnossapito / muutostyö (Muutostyö)
  • Kunnossapito / PTS-remontti (Remontti)
  • Huolto /  huoltotehtävä (Huoltotehtävä)
  • Toiminnanohjaus / tehtävä (Tehtävä)
  • Kunnossapito / asuntotarkastus (Tarkastus)

Kirjauslomake avataan kustakin osiosta kellokuvaketta painamalla. Kirjaukseen syötetään käytetty aika, päivämäärä, tuote ja kommentti. Kirjauksen päivämääräksi ehdotetaan aina nykyistä päivää. Käytetty aika syötetään tunteina ja minuutteina. Suoritusajankohtaa (esim. tein työtä huoltotehtävälle 9.15 - 11.45) ei kirjata, ainoastaan käytetty aina syötetään. Jokaiselle kirjaukselle pitää syöttää käytetty aika, päivämäärä, tuote sekä kommentti.

Jokainen Tampuurin käyttäjä voi tehdä tuntikirjauksia niihin moduuleihin, mihin käyttäjällä on oikeus.

Kustannuspaikka

Ilmoitus

Muutostyö

PTS-remontti

Huoltotehtävä

Toiminnanohjauksen tehtävä

Asuntotarkastus