Tuntikirjaukset»Tuntikirjausten oikeudet
  • RSS Feed

Last modified on 12/22/2017 10:52 AM by User.

Tags:

Tuntikirjausten oikeudet

Tuntikirjauksia voi tehdä kuka tahansa Tampuurin käyttäjä. Mikäli käyttäjällä on oikeus esimerkiksi muutostöiden hallintaan, hän voi tehdä tuntikirjauksia kaikille niille muutostyöpyynnöille, mitkä hän voi Tampuurin kautta avata. Sama pätee muihinkin moduuleihin, mihin tuntikirjauksia voi kohdistaa. 

Oletusoikeudet

Kaikilla käyttäjillä on oikeus tuntikirjausten kalenterinäkymään ja tuntikirjausten haku-näkymään. Kalenterinäkymässä nähdään aina vain omat tunnit. Hakunäkymässä nähdään oletuksena vain omat tunnit.

Kaikki käyttäjät voivat tehdä uusia kirjauksia, muokata omia kirjauksiaan ja poistaa omia kirjauksiaan, mikäli kirjaukset eivät ole hyväksyttyjä.

Erilliset oikeudet

Tuntikirjaus - admin

Admin näkee Työntekijät-työkalun, jolla voidaan asettaa käyttäjille esimies ja tavoitetunnit per päivä. Tavoitetunnit näkyvät esimerkiksi Kalenterinäkymässä kunkin päivän kohdalla (tehdyt tunnit / tavoitetunnit - 6,5 h / 7,5 h)

Tuntikirjaus - esimies

Esimies näkee kaikkien alaistensa tuntikirjaukset. Esimies voi valita tuntikirjausten hakulomakkeella, keiden alaistensa tuntikirjauksia hän haluaa tarkastella. Esimiehen alaiset asetetaan Työntekijät-työkalussa.

Esimies voi hyväksyä alaistensa tuntikirjaukset. Esimies voi myös perua hyväksynnän niiltä alaistensa tuntikirjauksilta, joita ei ole siirretty laskutettavaksi.

Tuntikirjaus

Tällä hetkellä vain varalla, ei toiminnallisuuksia

Tuntikirjaus - katselu

Tällä hetkellä vain varalla, ei toiminnallisuuksia