Tuntikirjaukset»Tuntikirjausten hyväksyminen
  • RSS Feed

Last modified on 12/14/2017 6:08 PM by User.

Tags:

Tuntikirjausten hyväksyminen

Tuntikirjaukset hyväksytään pääasiassa laskutusprosessia varten. Laskutukseen ei ikinä siirretä suoraan työntekijöiden itse kirjaamaa aikaa, vaan kirjausten hyväksytty aika. Sama pätee tuntikirjauksen kommenttiin. Kirjaamalla erikseen työtehtävään käytetty aika ja laskutettava (hyväksytty) aika voidaan seurata käytettyjä resursseja ja nähdä työn kate. Tuntikirjausten hyväksyntä on yleensä esimiehen vastuulle kuuluva tehtävä. Esimies käy läpi ja hyväksyy kaikkien alaistensa tunnit kunkin organisaation laskutussyklin mukaisesti. 

Hyväksymisen aloitus

Tuntikirjauksia voidaan hyväksyä Hakunäkymän kautta. Hyväksynnän voi tehdä, mikäli käyttäjällä on oikeus Tuntikirjaus - esimies tai Tuntikirjaus - admin. 

Hyväksyjä voi valita kerralla monta tuntikirjausta, jotka hän voi hyväksyä massana. Kun kirjaukset on valittu, varsinaiseen hyväksyntänäkymään siirrytään painikkeesta Hyväksy valitut.

Hyväksytyn ajan muuttaminen ja hyväksymisen vahvistus

Hyväksymisnäkymässä voidaan vielä muuttaa kunkin kirjauksen hyväksyttyä aikaa ja kommenttia. Alkuperäistä suoritusaikaa ja kommenttia ei voi muokata. Laskutussiirroissa käytetään hyväksyttyä aikaa ja selitettä, ei alkuperäisiä käyttäjän kirjaamia tietoja.

Hyväksyttyjen kirjausten listaus

Kun kirjaukset on hyväksytty, ne näkyvät hakunäkymän listassa ja kalenterinäkymässä vihreällä pohjalla.

Hyväksynnän peruminen

Tuntikirjauksen hyväksyntä voidaan perua, mikäli kirjausta ei ole siirretty ulkoiseen järjestelmään. Kun hyväksyntä on peruttu, tuntikirjausta voidaan jälleen muokata. Hyväksynnän peruminen vaatii saman oikeuden kuin hyväksyminen.