Tuntikirjaukset»Tuntikirjauksen muokkaaminen, …
  • RSS Feed

Last modified on 12/14/2017 6:09 PM by User.

Tags:

Tuntikirjauksen muokkaaminen, kopiointi ja poisto

Kirjauksen muokkaus ja poisto

Kukin käyttäjä voi muokata ja poistaa omia tuntikirjauksiaan. Käyttäjä voi muokata omista tuntikirjauksistaan vain itse kirjaamaansa aikaa ja kommenttia, ei hyväksyttyä aikaa tai kommenttia. Tuntikirjausten muokkaus ja poisto on mahdollista niin kauan, kun tuntikirjausta ei ole hyväksytty. Mikäli hyväksyttyä tuntikirjausta halutaan vielä muokata, sen hyväksyntä pitää perua. Laskutusjärjestelmään siirretyn tuntikirjauksen hyväksyntää ei enää voi perua, joten tällaisen tuntikirjauksen muokkaus on mahdotonta. 

Tuntikirjauksen voi avata muokattavaksi Kalenterinäkymästä (kuukausi-, viikko- ja päivänäkymä sekä viikkolista). Hakunäkymän kautta voidaan katsella omia ja muiden kirjauksia sekä hyväksyä muiden kirjauksia, mutta ei muokata kirjauksia. 

Kirjauksen kopiointi

Kirjauksen voi kopioida Kalenterinäkymässä painamalla kuvassa näkyvää painiketta. Tämä avaa dialogin, jossa valitaan, mille päiville kirjaus kopioidaan (sinisellä korostetut päivät). Kirjaus kopioituu valituille päiville sellaisenaan. Jos kopioinnin kautta luodun kirjauksen tietoja halutaan muokata, kirjaus pitää avata erikseen muokkausta varten.