Tuntikirjaukset»Tuntikirjausten käyttöönotto
  • RSS Feed

Last modified on 12/14/2017 6:11 PM by User.

Tags:

Tuntikirjausten käyttöönotto

Tuntikirjaukset ovat Tampuurin kiinteä osa, joten peruskäyttö ei itsessään tarvitse mitään käyttöönottoa.

Kuitenkin, jotta tuntikirjauksia voidaan tehdä, Tampuurin tuoterekisterissä pitää olla vähintään yksi tuotekategoria, minkä omistaja on Tuntikirjaus. Lisäksi tällä tuotekategorialla pitää olla vähintään yksi tuote. Jotta tuotteita voi luoda, tuoterekisterissä pitää olla vähintään yksi mallipohja. (Tuntikirjausten tuotteet -wikisivu)

Esimies-tiedon kirjaaminen työntekijöille ja tavoitetuntien syöttäminen

Esimies-tieto ja tavoitetunnit per työntekijä kirjataan tuntikirjausten Työntekijät-lomakkeella. Tämän lomakkeen käyttöä varten tarvitaan käyttäjä, jolla on käyttöoikeus Tuntikirjaus - admin. 

Kirjausten hyväksyntä

Kirjauksien hyväksyntään tarvitaan käyttäjä, jolla on alaisia (ks. ylempi kohta) ja käyttöoikeus Tuntikirjaus - esimies tai Tuntikirjaus - admin.