Tuntikirjaukset»Tuntikirjausten Työntekijänäky…
  • RSS Feed

Last modified on 12/15/2017 9:26 AM by User.

Tags:

Tuntikirjausten Työntekijänäkymä

Työntekijänäkymällä käsitellään Tuntikirjausten ylläpitotietoja. Näkymän käyttö vaatii oikeuden Tuntikirjaus - admin. Näkymällä voidaan valita käyttäjille esimies ja syöttää käyttäjille tavoitetunnit. Tavoitetunnit näytetään mm. kalenterinäkymässä.

Työntekijälistaus

Työntekijöiden listassa näytetään työntekijät ja esimiehet. Työntekijät näytetään hierarkkisessa järjestyksessä, kukin esimiehensä alla. Työntekijöitä voidaan myös hakea vasemman reunan hakupalkista.

Uuden työntekijän lisääminen

Jotta työntekijän tunteja voidaan hyväksyä, hänelle pitää valita esimies. Mikäli työntekijälle ei vielä ole valittu esimiestä, tämä tehdään painikkeesta Uusi käyttäjä (oikea yläreuna). Painike avaa ikkunan, missä haetaan ensin haluttu työntekijä, sen jälkeen haetaan esimieheksi haluttu esimies ja lopuksi syötetään työntekijän tavoitetunnit.

Työntekijän tuntikirjaus-tietojen muokkaaminen

Työntekijän esimies ja tavoitetunnit voidaan vaihtaa / muokata valitsemalla työntekijä listasta. Valinta avaa työntekijän tietojen muokkausikkunan, jossa tiedot voidaan tallentaa.

Huom! Mikäli työntekijällä on jo tuntikirjauksia, tavoitetuntien vaihtaminen aiheuttaa sen, että tehtyjen tuntien ja tavoitetuntien laskukaavat vaihtuvat koko historian ajalta. Esimerkki: Työntekijän tavoitetunnit per viikko on 35 h. Hän on tehnyt joka viikko kolmen vuoden ajan 35 h kirjauksia. Tavoitetunneiksi vaihdetaan 37,5 h -> työntekijälle tulee vajausta 2,5 h / viikko koko kolmen vuoden ajalta.