Asiakaspalvelu»Lainarekisteri»Lainarekisterin käyttöoikeudet
  • RSS Feed

Last modified on 4/18/2018 9:48 AM by User.

Lainarekisterin käyttöoikeudet

Käyttöoikeus asioissa suositellaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä pääkäyttäjään.

Osalla käyttöoikeuksista rajoitetaan haluttujen toimintojen käyttöä ja osalla käytön eston lisäksi, piilotetaan toimintojen avaamiseen vaadittuja painikkeita.

Näissä ohjeissa osion, painikkeen tms. punainen kehystys tarkoittaa sitä, että kyseinen oikeus ei vaikuta toiminnon näkyvyyteen, mutta säätelee käyttöä. Sininen kehystys tarkoittaa sitä, että kyseinen oikeus vaikuttaa sekä kehystetyn toiminnon näkyvyyteen, että käyttöön.

Alla olevassa kuvassa näkyy lainarekisteriä koskevat käyttöoikeudet käyttöoikeusmatriisissa.

Lainarekisteri

Käyttöoikeudella Lainarekisteri säädellään sitä, näkyykö käyttäjälle toimintoa.

Lainojen muutos ja käsittely

Oikeudella Lainojen muutos ja käsittely säädellään Kohteen lainat -osion, Lisää uusi laina ja Muokkaa lainaa -painikkeita. Mikäli käyttäjällä ei ole kyseistä käyttöoikeutta, sinisellä kehystetty Lisää uusi laina -painike ei ole näkyvissä, minkä lisäksi punaisella kehystetty Muokkaa lainaa -painikkeen painaminen tuottaa virheilmoituksen puutteellisista käyttöoikeuksista.

Laina vakuuksien muutos

Oikeudella Laina vakuuksien muutos säädellään kustannuspaikkakohtaisen Vakuudet -osion, Lisää uusi vakuus ja Muokkaa vakuutta -painikkeita. Mikäli käyttäjällä ei ole kyseistä käyttöoikeutta, sinisellä kehystetty Lisää uusi vakuus -painike ei ole näkyvissä, minkä lisäksi punaisella kehystetty Muokkaa vakuutta -painikkeen painaminen tuottaa virheilmoituksen puutteellisista käyttöoikeuksista.

Lainaosuudet

Käyttöoikeudella Lainaosuudet, säädellään sinisellä kehystettyjen raporttien painikkeiden näkyvyyttä.

Lainan perustietokortin lisätoiminnot

Uuden lainan luomis- ja lainan muokkaus -vaiheissa lainan perustietokortin alapuolella olevien lisätieto -välilehtien näkyvyyttä ja käytettävyyttä voidaan säädellä. Alla olevassa kuvassa näkyy kaikki mahdolliset välilehdet, kun käyttäjän roolilla on tarvittavat oikeudet. Liitteet ja Loki -välilehdille ei ole omaa oikeutta, vaan ne ovat näkyvissä, kun mikä tahansa oikeudella säädettävistä välilehdistä on asetettu näkyväksi.

Alla olevassa taulukossa näkyy, taulukon otsikko sulkeissa, kunkin käyttöoikeuksilla säädettävissä olevan välilehden nimi (Välilehti), näkyvyyttä säätävän oikeuden nimi (Näkyvyys) ja välilehden toimintojen käytettävyyttä säätelevän oikeuden nimi (Käyttö).

Välilehti Näkyvyys Käyttö
Tapahtumat Lainatapahtumat Lainatapahtumien muutos
Lainaosuudet Lainaosuudet Lainaosuuksien muutos
Vastike Vastikekertymät Vastikekertymien muutos
Korkotaulukko Korkotaulukko Korkotaulukon muutos
Tila Lainan tila Lainan tilan muutosoikeus
Vakuudet Lainan vakuudet Lainan vakuuksien muutos
Maksusuunnitelma Lainan maksusuunnitelma Lainan maksusuunnitelman muutos