Ylläpito»Käyttöoikeuksien tarkastaminen
  • RSS Feed

Last modified on 5/23/2018 11:34 AM by User.

Tags:

Käyttöoikeuksien tarkastaminen

Yksi tietosuojan kannalta oleellisimmista asioista on käyttöoikeuksien pitäminen ajan tasalla. Hyvä tapa ylläpitää käyttöoikeuksia on antaa käyttöoikeusrooleille vain niiden toiminnan kannalta välttämättömät oikeudet, jolloin voidaan välttyä tarpeettomalta henkilötietojen käsittelyltä.

Oikeustarkastuksista löydät lisää tietoa tästä linkistä.

Käyttöoikeusmatriisi

Käyttöoikeusroolien oikeuksia voidaan ylläpitää ja tarkistaa käyttöoikeusmatriisista käsin.

Käyttöoikeusroolikohtainen käyttöoikeusmatriisi voidaan avata Ylläpito -välilehden Roolit -toiminnosta. Valitaan valintapuusta Käyttöoikeusroolit, jonka jälkeen painetaan Käyttöoikeusmatriisi -painiketta.

Valitaan haluttu käyttöoikeusrooli, alla olevassa esimerkki kuvassa on valittuna OIKEUS: ISÄNNÖITSIJÄ, jonka jälkeen painetaan yläreunasta Matriisi -painiketta.

Käyttöoikeusroolimatriisissa on listattuna oikeuden nimi ja merkintä siitä, onko matriisiin valitulla käyttöoikeusroolilla annettuna kyseinen oikeus. Matriisiin voidaan valita useampi käyttöoikeusrooli kerrallaan, jolloin näkymään tulee jokaiselle valitulle käyttöoikeusroolille oma sarake.

Käyttöoikeus matriisin Excel ja Csv -vienti

Käyttöoikeusroolimatriisi voidaan viedä Exceliin, painamalla yläreunan Vie -painiketta, joka avaa uuden Vientivalinta -ikkunan.

Valitaan painamalla Excel- tai Csv -vienti. Painalluksen jälkeen Tampuuri muodostaa tiedoston, joka voidaan tämän jälkeen ladata painamalla ilmestyvää lataa tiedosto -painiketta.

Csv -vienti

Alla olevassa kuvassa on esimerkki Csv -viennistä. Csv -viennissä on ylimmällä rivillä käyttöoikeusroolin nimi. Tätä seuraavilla riveillä on A -sarakkeella käyttöoikeuden polku (alempana selvitys polusta) ja nimi  sekä B -sarakkeella kyseisen rivin käyttöoikeudelle asetettu True tai False arvo. Polun viimeisin osa (viimeisen / -merkin jälkeinen osa) on varsinainen käyttöoikeuden nimi, joka on Tampuurin käyttöoikeusroolimatriisissa näkyvillä.

Arvon ollessa ”True” on käyttöoikeusroolille annettu kyseisellä rivillä oleva käyttöoikeus. False arvolla oikeutta ei kyseisellä käyttöoikeusroolilla ole.

Excel -vienti

Alla olevassa kuvassa on esimerkki Excel -viennistä. Excel -viennissä on ylimmällä rivillä käyttöoikeusroolin nimi. Tätä seuraavilla riveillä on A -sarakkeella käyttöoikeuden polku ja nimi  sekä B -sarakkeella kyseisen rivin käyttöoikeudelle asetettu True tai False arvo.

Arvon ollessa True, on käyttöoikeusroolille annettu kyseisellä rivillä oleva käyttöoikeus. False arvolla oikeutta ei kyseisellä käyttöoikeusroolilla ole.

Käyttöoikeuden polku

Käyttöoikeuden polku osoittaa käyttöoikeuden vaikutuksen kohteena olevaa Tampuurin toimintoa, jonka lisäksi käyttöoikeus löytyy vastaavasta sijainnista Tampuurista avattavasta käyttöoikeusroolimatriisista.

Alla olevassa esimerkkikuvassa on havainnollistettu viennissä näkyvän polun muodostuminen käyttöoikeudelle, jonka polku tässä esimerkissä on: Ohjelman käyttöoikeus / Työpöytä / Henkilörekisteri / Henkilön lisääminen. Kuvasta näkyy, kuinka Henkilön lisääminen kuuluu Henkilörekisteri käyttöoikeuden alaisuuteen, joka taas kuuluu Työpöytä käyttöoikeuden alle, muodostaen näin viennin kautta Excelissä näkyvän polun.