Tietosuoja»Osapuolen huomiot ja lisätiedo…
  • RSS Feed

Last modified on 5/23/2018 11:25 AM by User.

Tags:

Osapuolen huomiot ja lisätiedot

Osapuolille lisättävät huomiot tulee kirjoittaa suurta huolellisuutta ja tarkkutta noudattaen. Huomioiden ja lisätietojen kirjaamisen osalta suositellaan, että huomioihin ja lisätietoihin kirjataan vain välttämättömät tiedot. Esimerkiksi yksityiselämää kuvaavien tieton kirjaamista ei suositella.

Osapuolen huomioiden poistaminen huomioluokittain on mahdollista tehdä automaattisesti määräajan jälkeen. Kyseessä on erikseen käyttöönotettava toiminto.

Osapuolikortin huomiot

Osapuolen huomiot ovat yksi henkilötietoraportille tulostettavista tiedoista, joten asiakkaalle tulostettavaan raporttiin tulostetaan huomiot sen muotoisina, kuin ne Tampuurissa tulostus hetkellä ovat.

Sopimuksen huomiot

Sopimuksille lisättävien huomioiden suhteen tulee menetellä samalla tavalla, kuin henkilökortille lisättävien huomioiden kanssa. Osapuolikortille kirjattavien huomioiden tavoin, myös sopimusten huomiot tulostetaan henkilötietoraportille sen muotoisina, kuin ne Tampuurissa tulostus hetkellä ovat.

Valvontaruudun lisätiedot

Valvontaruudun lisätiedoissa suositellaan noudatettavan samoja käytäntöjä, kuin osapuolen ja sopimuksen huomioiden kirjaamisessa.