Tietosuoja»Oikeus tulla unohdetuksi
  • RSS Feed

Last modified on 9/18/2018 1:54 PM by User.

Tags:

Oikeus tulla unohdetuksi

Kyseisen toiminnon käyttöohjeet löytyvät tästä linkistä.

Arkistointi -toiminto vaatii Henkilön arkistointi -käyttöoikeuden.

Rekisteriin kirjatuilla henkilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Toisin sanoen, kun rekisteriin kirjattu henkilö ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, tulee tiedot poistaa pyynnöstä, ellei säilyttämiselle ole laillista perustetta.

Tampuurissa henkilön tiedot voidaan poistaa pysyvästi arkistoimalla. Kun henkilö poistetaan Tampuurista, asetetaan osapuolen sukunimeksi ”Arkistoitu” ja etunimeksi asetetaan osapuolelle luomisen yhteydessä Tampuurin automaattisesti antama osapuoli id.

Muut henkilökortin Perustiedot -välilehdellä olevat tiedot poistetaan, minkä lisäksi  myös kenttäkohtainen parametrihistoria poistetaan, jottei arkistoidun henkilön historiallisia tietoja voida enää katsoa.

Arkistoidulta henkilöltä poistetaan pysyvästi myös Huomiot -välilehden tiedot ja Yhteydenotot -välilehden tiedot. Kun henkilö arkistoidaan, tallennetaan henkilön tietoihin: arkistoija, arkistoinnin syy, sekä aikaleima arkistoinnin tekohetkelle.

Mikäli arkistoitu osapuoli tulee vastaan esimerkiksi sopimuksen osapuolena ja osapuolen tiedot aukaistaan, näytetään osapuolesta ainoastaan edellä mainitut tiedot eli: arkistoija, arkistoinnin syy ja aikaleima.

Arkistointia varten tulee varmistua, että lakiperusteiset ehdot täyttyvät ja yrityksen sisäisiä ohjeita noudatetaan. Henkilöä arkistoitaessa, tulee olla varma arkistoinnin oikeellisuudesta, sillä arkistoitu henkilö voidaan palauttaa vain  äärimmäisessä tapauksessa yölliseltä varmistusnauhalta.  Varmistusnauhoja säilytetään maksimissaan vuoden verran. Palauttaminen on poikkeuksetta erikseen tilattava maksullinen työ.