Tietosuoja»Oikeustarkastukset
  • RSS Feed

Last modified on 5/23/2018 11:25 AM by User.

Tags:

Oikeustarkastukset

Tampuurissa on jatkuvasti kehittyvä määrä käyttöoikeustarkastuksia. Käyttöoikeustarkastuksilla säädellään sekä tietojen, että toimintojen käytetävyyttä ja näkyvyyttä, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa käyttäjä yrittää avata Tampuurista kohteen tai henkilön tietoja sisältävän näkymän.

Käyttöoikeustarkastuksessa verrataan käyttäjän, sekä käyttäjän yrityksen (yritystä johon käyttäjätunnukset ovat kytkettyinä) yhteyksiä ja käyttöoikeusroolille annettuja oikeuksia. Mikäli käyttäjän oikeudet eivät riitä esimerkiksi jonkin toiminnon suorittamiseen, käyttäjälle näytetään osassa tapauksista viesti: ”Käyttöoikeutesi eivät riitä”. Useimmissa tapauksissa riittämättömät käyttöoikeudet ilmentyvät niin, että esimerkiksi toiminnon suorittamiseen vaadittavaa painiketta ei ole nähtävissä.

Alla olevassa kuvassa esimerkkinä henkilökortti. Kyseisessä tilanteessa käyttäjällä on oikeus katsoa ja muuttaa osapuolen tietoja, sekä antaa osapuolelle käyttäjätunnus. Käyttäjältä kuitenkin puuttuu oikeus arkistoida kyseinen osapuoli, mistä johtuen henkilökortilla ei näy Arkistoi henkilö -painiketta.

Ohjeet käyttöoikeusroolien oikeuksien tarkastamiseen löydät tästä linkistä.