Tietosuoja»Hakemuksella annettujen henkil…
  • RSS Feed

Last modified on 5/23/2018 3:02 PM by User.

Tags:

Hakemuksella annettujen henkilötietojen käsittely

Tuotteistettua hakemusta on muutettu GDPR-asetuksen mukaisesti. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakijalta kysytään lupa henkilötietojen käsittelyyn.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 

Ennen hakemuksen lähettämistä, hakijan tulee antaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn sekä omien, että muiden hakijoiden ja mukana muuttavien osalta. Valintalaatikon ruksiminen on pakollista, eikä hakemusta voi lähettää ilman, että hakija on antanut suostumuksen hakemuksella olijoiden henkilötietojen käsittelyyn.

 

Yrityksen tietosuojaselosteeseen tutustuminen

Ennen hakemuksen lähettämistä, hakijan tulee tutustua yrityksen tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteeseen tutustumisen merkiksi, hakijan tulee ruksia Olen tutustunut yrityksen tietosuojaselosteeseen -valintalaatikko. Valintalaatikon ruksiminen on pakollista, eikä hakemusta voi lähettää ilman, että hakija on ilmoittanut tutustuneensa tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaseloste ja hakemuksella siihen johtava linkki ovat yrityskohtaisia.

Koosteen lähettäminen sähköpostiin

Oletusarvoisesti hakemuksen koostetta ei lähetetä sähköpostiin. Mikäli hakija valitsee koosteen lähetyksen sähköpostiinsa, näytetään asiakkaalle viesti, jossa varoitellaan tietosuojaan liittyvistä riskeistä, minkä lisäksi koosteesta pyyhitään henkilötunnuksen loppuosa.

Haluan koosteen sähköpostiini -valinnan ollassa arvossa Kyllä, hakijalle näytetään viesti: ”Asuntohakemus sisältää arkaluontoisia henkilötietoja, joiden lähetys sähköpostiin ei ole suositeltavaa. Henkilötunnuksen loppuosaa ei näytetä viestissä.

Koosteen lataaminen PDF-muodossa

 

Tietosuojaan kohdituvien riskien vuoksi, kuten henkilötietojen välittäminen sähköpostiin, on tuotteistettuun hakemukseen lisätty mahdollisuus ladata kooste suoraan omalle koneelle PDF-muotoisena tiedostona.