Tietosuoja»Organisaation omavalvonta
  • RSS Feed

Last modified on 6/28/2018 9:28 AM by User.

Tags:

Organisaation omavalvonta

Organisaation omavalvontaa varten Tampuurissa lokitetaan tapahtumia väärinkäyttötapauksien selvittämistä varten.

Aina kun käyttäjä katsoo tai muuttaa henkilötietoja Tampuurissa, tehdään omavalvontaa varten merkintä lokiin. Lokimerkintä sisältää suoritetun toiminnon (kuten osapuolikortin tallennus), toiminnon suorittajan (kirjautuneen käyttäjän tunnus), sekä nähtävät, lisätyt tai muutetut henkilötiedot.

Esimerkkitapauksessa jossa käyttäjä luo uuden osapuolen ja käy luomisen jälkeen muokkaamassa esimerkiksi puhelinnumeroa, luodaan omavalvontaa varten kolme lokimerkintää, eli jokaisesta tapahtumasta erikseen. Kunkin esimerkin tapahtuman alle on kuvattu tekstin ja lokirivin avulla se, minkälaista tietoa lokitetaan.

Ensimmäinen lokimerkintä koostuu uuden osapuolen lisäyksestä, jossa käyttäjän ja aikaleiman lisäksi lokitetaan osapuolelle luodut uudet tiedot.

Toiminto Käyttäjä Kenttä Uusi tieto Aikaleima
Osapuolen lisäys testi.kayttaja Etunimi, sukunimi, osoite... Testi, Testinen, Katukuja 13... 14.05.2018 13:15

Toinen lokimerkintä muodostuu osapuolikortin avaamisen yhteydessä. Osapuolikortin avaamisesta lokitetaan käyttäjä, aikaleima, sekä avaamishetkellä osapuolikortilla olevat henkilötiedot.

Toiminto Käyttäjä Kenttä Näytetyt tiedot Aikaleima
Osapuolikortin avaus testi.kayttaja Etunimi, sukunimi, osoite... Testi, Testinen, Katukuja 13... 14.05.2018 13:17

Tietojen, eli esimerkiksi puhelinnumeron, muokkaamisen yhteydessä luodaan kolmas lokimerkintä. Lokiin tallennetaan käyttäjä, aikaleima, sekä muuttuneet tiedot.

Toiminto Käyttäjä Kenttä Muokkauksen jälkeen Aikaleima
Osapuolikortin tallennus testi.kayttaja Puhelinnumero 0400123123 14.05.2018 13:30

Edellä mainitun esimerkin kaltaisesti, automaattisella osapuolitietojen lokituksella mahdollistetaan se, että jokainen osapuolikortin avaaminen, sekä muuttaminen voidaan selvittää käyttäjä kohtaisesti sellaisissa tilanteissa, joissa voidaan epäillä tapahtuneen väärinkäyttöä.

Epäillyssä väärinkäyttö tilanteessa, Tampuurituelta voidaan kirjallisesti pyytää raporttia tapahtumista.