Ylläpito»Tuoterekisteri
  • RSS Feed

Last modified on 10/15/2018 12:01 PM by User.

Tags:

Tuoterekisteri

Tampuurin tuoterekisterin avulla ylläpidetään tuotekategorioita ja niiden alla tuotteita, eli varusteita, joiden avulla huoneistojen varusteluettelon pitäminen ajan tasalla on helpompaa. Huoneistoille voidaan lisätä tuotteita varusteluetteloon joko yksittäin, tai massana. Tuoterekisteriin talletetaan tuotteiden tärkeimmät yleiset tiedot (esim. nimi ja malli). Tuotteita yksilöiviä tietoja (esim. valmistenumero) voidaan täydentää varusteluetteloon huoneistokohtaisesti.

Näissä ohjeissa tuotteella viitataan tuoterekisteriin lisättyyn tuotteeseen ja huoneistolle lisäämisen jälkeen, tuotetta kutsutaan varusteeksi.

Tuotekategorian lisääminen

Siirrytään Ylläpito -välilehden vasemman palkin Tuoterekisteri -toimintoon. Aloitetaan tuotekategorian lisääminen painamalla yläreunan Lisää uusi -painiketta.

Annetaan tuotekategorialle nimi, omistaja ja mahdollinen kuvaus. Alla olevassa esimerkkikuvassa omistajaksi on täydennetty tuotteet toimittava taho, sekä kuvaukseen on täydennetty lyhyt yhteenveto siitä, mitä tuotteita varten kyseinen kategoria perustetaan.

Painetaan lopuksi Tallenna -painiketta.

Tampuuri antaa ilmoituksen onnistuneesta kategorian lisäyksestä.

Tuotteen lisääminen kategoriaan

Ylläpidon Tuoterekisteri -toiminnossa näkyy avattaessa kategorialista. Aloitetaan tuotteen lisääminen kategorialle painamalla halutun kategorian riviltä Avaa tuotelista -painiketta.

Painetaan yläpalkista Lisää -painiketta.

Valitaan ensin kategoria, painamalla alla olevasta listasta Valitse -painiketta halutun kategorian kohdalla. Mikäli kategorioita on useita, voidaan kategoriaa etsiä kategorialistan yläpuolella olevalla hakupalkilla.

Klikataan keskellä olevaa Tuotemallin valitseminen -laatikkoa. Valitaa tuotemalli painamalla Valitse -painiketta halutun tuotemallin rivillä.

Kun oikeanpuoleinen laatikko näkyy vihreänä, painetaan laatikkoa, jolloin Tampuuri siirtyy tuotteen tietojen täydentämiseen.

Täytetään tuotteen tiedot ja painetaan lopuksi Tallenna -painiketta.

Liitteen lisääminen tuotteelle

Kun tuotteen tiedot on tallennettu, voidaan tuotteelle lisätä liite. Avataan tuotteen liitelista painamalla Liitelista -painiketta.

Aloitetaan liitteen lisääminen tuotteelle painamalla Lisää -painiketta.

Annetaan liittelle nimi, sekä kuvaus tarpeen mukaan. Valitaan dokumentin tyyppi Dokumenttityyppi -pudotusvalikosta. Etsitään tiedosto laitteelta painamalla Selaa -painiketta. Kun tiedosto ja tarvittavat tiedot on lisätty, viimeistellään liitteen lisäys tuotteelle painamalla Tallenna -painiketta.

Tampuuri antaa ilmoituksen onnistumisesta ja lisätyt tiedostot näkyvät Tiedostot -otsikon alla.

Tuotteen lisääminen huoneiston varusteeksi

Siirrytään kohderekisterin kautta halutulle huoneistolle. Avataan huoneiston Varusteluettelo -välilehti. Aloitetaan uuden tuotteen lisääminen tuoterekisteristä, painamalla Uusi tuoterekisteristä -painiketta.

Etsitään tuotekategoria, josta tuote halutaan lisätä, kirjoittamalla osa tuotekategorian nimestä ja valitaan alle ilmestyvästä pudotusvalikosta oikea tuotekategoria.

Kun tuotekategoria on valittu, voidaan kyseisestä tuotekategoriasta etsiä haluttu tuote. Tuotteita ei näytetä valmiiksi, joten tuotetta tulee hakea. Kaikki tuotteet saadaan tarvittaessa näkyvin suorittamalla haku tyhjällä kentällä.

Halutun tuotteen ollessa näkyvillä, painetaan kyseisen tuotteen riviltä Lisää -painiketta.

Lisättävät tuotteet näkyvät oikeassa reunassa, punaisen kehyksen osoittamalla paikalla. Kun kaikki lisättävät tuotteet näkyvät oikeassa reunassa, lisätään tuotteet painamalla Tallenna -painiketta.

Tampuuri antaa ilmoituksen varusteiden onnistuneesta lisäyksestä. Varusteluettelon nykyinen tilanne voidaan virkistää joko painamalla Takaisin -painiketta tai lataamalla huoneiston tiedot uudestaan painamalla kohderekisteristä huoneistoa.

Tuoteen lisäämisen ja varusteluettelon virkistämisen jälkeen varusteluettelossa näkyy lista lisätyistä tuotteista. Osaa tuotteiden tiedoista voidaan katsella pitämällä hiirtä halutun tuoterivin päällä. Tuotteen tiedot näkyvät listan oikealla puolella.

Varusteiden lisääminen massana

Kohteille voidaan lisätä massana varusteita tuoterekisteristä. Varusteet lisätään valitsemalla ensin halutut kohteet kohdekoriin ja sen jälkeen lisättävät varusteet varustekoriin.

Aloitetaan valitsemalla kohde ja painetaan Varusteluettelo -välilehdellä Massalisäys -painiketta, joka avaa uuden Varusteiden massalisäys -toiminnon.

Aloitetaan valitsemalla haluttu katalogi, johon lisättävä tuote on perustettu. Haetaan kyseisestä katalogista haluttua tuotetta. Mikäli kategoria on valittuna, voidaan kaikki tuotteet hakea käyttämällä tyhjää hakusanaa. Valitaan haluttu tuote ruksimalla valintalaatikko, annetaan määrä sekä tarpeen mukaan vuosi ja sijainti.

Kun halutut tuotteet ja tiedot on annettu, painetaan oikean alareunan Lisää varustekoriin -painiketta. Oikean yläreunan Varustekori näyttää lisättyjen tuotteiden määrän.

Varustekorin laskuri laskee lisättävien tuotteiden määrän per kohdekoriin valittu kohde. Eli mikäli kohdekorissa on esimerkiksi viisi kohdetta ja varustekoriin lisättävän tuotteen määräksi on valittu yksi, näytetään varustekorissa yksi tuote, vaikka varsinaisessa lisäyksessä lisätään yksi per kohde kohdetta, eli tässä esimerkissä yhteensä viisi tuotetta.

Valitaan kohteet kohdekoriin ruksimalla halutut kohteet kohdepuusta, jonka jälkeen painetaan Lisää kohdekoriin. Kun kohdekoriin ja varustekoriin on valittu halitut kohteet ja varusteet, painetaan lopuksi Tallenna -painiketta.

Lisätty varuste näkyy kohdekoriin valituilla kohteilla.

Yksilöllisten tietojen lisääminen varusteelle

Tuoterekisteristä lisätty tuote sisältää tuotteen yleiset perustiedot. Tuotteen tietoissa voidaan muokata tai lisätä tuotekohtaisia, yksilöiviä tietoja, joilla tuote voidaan yksilöidä.

Ruksitaan muokattavan tuotteen vasemmasta reunasta valintalaatikko, jonka jälkeen painetaan Muokkaa -painiketta.

Täydennetään tarvittavat tiedot ja painetaan Tallenna muutokset. Alla olevasta kuvasta nähdään, miten tuotteelle on lisätty yksilöivä valmistenumero.

Yksilöivien tietojen lisäksi varusteelle voidaan lisätä vain niille kuuluvia liitteitä. Aloitetaan liitteen lisääminen punaisen nuolen osoittamaa Lisää -painiketta painamalla.

Lisätään liitteelle tiedot, sekä tiedostot ja painetaan Tallenna -painiketta.

Varusteelle lisätyt liitteet näkyvät ylemmässä listauksessa.

Tuoterekisteristä lisätyn varusteen mukana tulleet liitteet näkyvät alemmassa listauksessa.