Asiakaspalvelu»Vuokra- ja vastikereskontra»Laskutussopimukset
 • RSS Feed

Last modified on 5/24/2019 10:16 AM by User.

Laskutussopimukset

Yleistä

 

Laskutussopimus toiminnallisuudella hallitaan yhden vuokralaisen kaikkia vuokrasopimuksia. Laskutussopimukseen kootaan yhteen nykyisistä asiakaspalvelun sopimuksista(osasopimus), näistä muodostuu yksi kausilasku asiakkaalle omalla viitenumerolla. Laskutussopimukselle voidaan valita sopimuksia, joilla on sama sopimusosapuoli ja kustannuspaikoilla on sama omistaja.

Toiminto on tarkoitettu pääasiassa verkkolaskujen lähetykseen, mutta on mahdollista tulostaan Finvoice-laskutuloste. Laskutussopimusten kausilaskut tulostetaan yksittäin eivätkä ne tulostu massatulosteisiin. Laskutussopimusten kausilaskujen luonti ja  Finvoice-aineisto tehdään erillisellä toiminnolla. Osasopimusten erillis-, lukema- ja korkolaskut toimivat vanhaan tapaan, eli niitä ei huomioida laskutussopimukseen.

Toimintoon on tehtävä erillinen käyttöönotto.

Toiminnon asetukset:

 • LaskutussopimusViitePrefix 

Toiminnon oikeudet:

 • Aspa_Sopimukset 
 • Aspa_Laskutussopimukset
 • Kuittien tulostus

Laskutussopimus toiminto korvaa jatkossa nykyisin käytössä olevan koontisopimuksen asiakkaan oman aikataulun mukaisesti. Olemassa olevat koontisopimukset päätetään ja tämän jälkeen luodaan osasopimukset tavoitteineen sekä uusi laskutussopimus Tampuurin kautta. Laskutussopimuksen käyttöönotto estää uusien koontisopimusten perustamisen. Olemassa oleviin koontisopimuksien käsittelyyn tämä ei vaikuta.

Laskutussopimusta käyttämällä kohteiden statustiedot, tyhjäkäyttö sekä hintapäivitykset hoidetaan laskutussopimuksen "osasopimusten" kautta, eli osasopimukset toimivat tismalleen samoin kuin normaali sopimus mutta laskutus hoidetaan laskutussopimuksen kautta kootusti.

 

Laskutussopimukset

 

Toiminto on Asiakaspalvelu -> Laskutussopimukset kohdassa, valinta avaa uuden välilehden selaimeen. Laskutussopimukset lomakkeelta voidaan hakea olemassa olevaa sopimusta osapuoli, laskuttaja ja sopimuksen voimassa olo kriteereillä sekä lisätä uusi laskutussopimus.

 

Lisää laskutussopimus

Lisää uusi laskutussopimus painike avaa uuden lomakkeen, jossa uuden sopimuksen tiedot tallennetaan.

Sopijavalinta kohdassa haetaan osapuoli, jolle laskutussopimus lisätään. Osapuolet kohdasta valitaan nuolipainikkeella tieto, joka siirtyy sopija kohtaan. Tämän jälkeen valitaan laskuttajavalinta painike.

 

Laskuttajavalinta sivulta valitaan alasvetovalikosta tieto, minkä laskuttajan osasopimuksille uusi sopimus tehdään.

Sopimusvalinta sivulla kohdassa "valittavat sopimukset" nuolipainikkeella poimitaan tiedot "valitus sopimukset" kohtaan.

Sopimusvalintaan listataan seuraavilla ehdoilla:

 • Valitun sopijan sopimukset
 • Valitun laskuttajan kustannuspaikkojen sopimukset
 • Voimassa olevat sopimukset
 • Sopimukset joita ei ole liitetty laskutussopimukseen

 

Perustiedot sivulla syötetään sopimukselle alkupäivä, eräpäivä ja palvelukieli.

Liitteet sivulla sopimukselle voidaan lisätä liitetiedostoja.

Yhteenveto sivulla tarkistetaan syötetyt tiedot ja "luo laskutussopimus" painike perustaa uuden sopimuksen, joka muodostaa sopimukselle oman viitenumeron laskutussopimus asetuksen perusteella.
Lisäyksen jälkeen sivulle tulee näkyviin "siirry laskutussopimukselle" painike, josta avautuu perustettu laskutussopimus.

 

Laskutussopimuksen selaus ja muokkaaminen

Laskutussopimukset lomakkeella etsitään perustettuja laskutussopimuksia. Haetun osapuolirivin oikeassa reunassa olevasta linkista avautuu laskutussopimus uuteen ikkunaan.

 • Yhteenveto sivulla on laskutussopimuksen tiedot ja siihen liitetyt osasopimukset.
 • Osasopimukset kohdasta sopimusnumerosta avautuu sopimus.
 • Perustiedot ja e-laskuvaltuutus sivuilla on laskutussopimuksen tiedot, osaa näistä tiedoista voidaan muokata sopimukselle.
 • Sopija sivulla näytetään sopijan yhteystiedot.
 • Osasopimukset sivulla näytetään valitun kauden voimassa olevat osasopimukset ja näiden tavoitteet.
 • Laskut sivulla näytetään luodut laskut, laskunumerosta avautuu Finvoice-laskun esikatselu.

 

Osasopimuksen kautta laskutussopimus saadaan näkyviin on "avaa laskutussopimus" painikkeella.

Muuta eräpäivää

Laskutussopimuksen oikeasta yläreunassa olevasta toiminnot painikkeen valinnalla "Muuta eräpäivää" vaihdetaan laskuttajasopimuksen eräpäivä.

 

Päätä laskutussopimus

Laskutussopimuksen oikeasta yläreunassa olevasta toiminnot painikkeen valinnalla "Päätä laskutussopimus" avaa laskutussopimuksen päättäminen Welhon, jolla sopimus päätetään. Huom! Päättämällä laskutussopimuksen ohjelma päättää kaikki siihen liitetyt alisopimukset. (Toiminnossa annetaan myös mahdollisuus luoda uudet sopimukset alisopimusten tilalle vastaavin maksulajein, mutta esim. viitenumero vaihtuu).

Laskutussopimuksen päättäminen sivulla valitaan päättymispäivä. Valittuun ajankohtaan päätetään laskutussopimus ja kaikki osasopimukset, joita ei ole jo päätetty. Päätettävät osasopimukset ja näiden saldo näytetään listana lomakkeella. Päättymispäivän pitää olla suurempi kuin sopimuksen alkamispäivän.

Uusien sopimusten luonti kohdassa valitaan päätettävistä sopimuksia, mikäli näistä halutaan luoda uusi sopimus huoneelle.

Uuden sopimuksen tiedot:

 • Uuden sopimuksen alkamispäiväksi tulee seuraava päivä laskutussopimuksen päättymispäivän jälkeen.
 • Sopimukselle kopioidaan osasopimukselta:
  • Kohde (kustannuspaikka ja huone)
  • Osapuoli
  • Maksulajit
 • Sopimuksen tavoitteet virkistetään luonnin jälkeen

 

Yhteenveto kohdassa listataan tehdyt valinnat, "Päätä laskutussopimus ja luo uudet sopimukset" painike tallentaa tiedot.

Osasopimuksen lisääminen

Laskutussopimukselle voidaan lisätä uusia olemassa olevia osasopimuksia, jotka on samalle osapuolelle jo perustettuna.

Laskutussopimukset lomakkeelta osasopimukset sivulla "Lisää osasopimukset" painike.

 

Sopimukset lomakkeelta "liitä laskutussopimukseen" painike.

 

Laskutussopimusten laskutus

 

Toiminto on asiakaspalvelu -> reskontra -> laskutussopimusten laskutus kohdassa. Aineiston luontiin pääsee myös Asiakaspavelu > Reskontra > Laskujen tulostus > Laskutussopimusten laskujen tulostus polusta.

Toiminto avaa uuden laskutussopimusten kausilaskujen luonti lomakkeen. Sivulla valitaan laskutuskausi ja haetaan laskutettavat sopimukset.

Huom! Laskutussopimuksella laskutetaan vain kausilaskujen tavoitteita muu laskutus (esim. erillis-, lukema- ja korkolaskut) tehdään osasopimusten kautta.

 

Laskutettavat sopimukset kohdassa valitaan rastilla sopimukset, joille "luo laskut" toiminnolla lisätään laskut.

Tämän jälkeen näytetään luodut laskut. Taulukossa on laskunumero kentässä linkki, josta voidaan esikatsella Finvoice-laskua.

Toiminnolla "laskuaineiston luonti" muodostetaan elaskuaineisto.

 

Laskuaineiston luonti toiminto avaa uuden haku lomakkeen, jossa haetaan valitun kauden ja laskuttajan laskuja, joista muodostetaan Finvoice-aineisto. E-laskutettavat laskut ja muut laskut (ei e-laskutettavat) listataan omilla listoillaan. E-laskut ja muut laskut kohdista valitaan laskut joille aineisto muodostetaan "Luo aineisto(t)" painikkeella. Luodut tiedostot löytyvät E-laskut sivun aineistolistauksesta. 

 

Laskutussopimuksen viitesuoritusten käsittely

 

Laskuttajasopimuksen suoritukset tunnistetaan LaskutussopimusViitePrefix asetuksella, jonka perusteella nämä suoritukset jaetaan osasopimuksille.  Suoritusta merkitään osasopimuksen kauden kausitavoiteen verran yksi osasopimus kerrallaan. Mikäli jää suorituksesta ylitse rahaa, niin aloitetaan merkkauskierros alusta samalla kaavalla kunnes raha on käytetty.