Asukassivut opas
 • RSS Feed

Last modified on 6/3/2020 10:44 AM by User.

Tags:

Asukassivut opas

 

 

Asukasivujen yleistä
  Etusivu/Koostesivu
  Tiedotteet (tiili)
  Viestit (tiili)
  Ilmoitukset (tiili)
  Oma Talous
  Kuvakaruselli
  Kohteen perustiedot (tiili)
  Yhteystiedot (tiili)
  Dokumentit (tiili)
 
Lisättyjen dokumenttien tarkastaminen
  Vaihe 1 - Toimistotunnistautumisen alustus Tampuurissa
  Vaihe 2 - Rekisteröityminen sivuille
  Vaihe 3 - Sähköpostivahvistus
  Vaihe 4 - Ensimmäinen kirjautuminen
  Vaihe 5 - osapuolikytkentä Tampuurissa
 
Asumisen palvelut (tiili)
Omien tietojen ylläpito (tiili)
Asumisen tietopankki -tiili
Muutostyöpyynnöt -tiili
 

 

Asukasivujen yleistä

Yleiskuvaus

Identiteetinhallinta

Identiteetin hallinta sisältää käyttäjän kirjautumiseen ja tunnistautumiseen liittyvät toiminnot. eTampuurissa identiteetin hallinta on toteutettu keskitettynä palveluna, josta käyttävät myös muut sähköiset palvelut.

 

Kuvaus

Käyttäjän tunnistautuminen on toteutettu keskitetyllä palvelulla. Tämä palvelu sisältää kaikkien asiakasympäristöjen käyttäjät. Samalla käyttäjällä voi olla samanaikaisesti pääsy useammalle sivustolle. Yksilöivä käyttäjän avaintieto on käyttäjän sähköpostiosoite. Identityserverille käyttäjätiedoista tallentuu vain sähköpostiosoite ja osapuoliid, kaikki muut tiedot tallentuvat Tampuuriin.

 

Käyttäjän rekisteröityminen

Käyttäjä pystyy rekisteröitymään vain vahvalla tunnistautumisella. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta eri tunnistautumistapaa, joko vahva tunnistautuminen tai henkilökohtainen tunnistautuminen asiakaspalvelussa. Käyttäjän tunnuksena toimii käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän pitää vahvistaa tunnistautumisessa antamansa sähköpostiosoite vahvistusviestin kautta. Vahvistuksen jälkeen käyttäjä pääsee kirjautumaan tunnuksilla asukassivuille. Jotta asukas pääsee näkemään tietoja asukasluvulla, pitää käyttäjän osapuoleen olla liitetty kohde/kohteita.

 

Vahva tunnistautuminen

Käyttäjän tunnuksen pystyy luomaan vahvan tunnistautumisen avulla. Tällöin käyttäjän tekee vahvan tunnistautumisen käyttäen pankkivarmennusta tai mobiilivarmennetta ja käyttäjän tunnus luodaan ilman erillisiä toimenpiteitä asiakaspalvelun kanssa. Vahva tunnistautuminen tehdään käyttäen Telian välityspalvelua, jossa käytössä ovat kaikki välittäjän tarjoamat tunnistusvälineet.

Vahva tunnistatuminen palauttaa käyttäjän henkilötunnuksen, jonka perusteella tampuurista haetaan osapuoli. Jos tampuurista samalla henkilötunnuksella löytyy useampi osapuoli, estää järjestelmän käyttäjätunnuksen luonnin.

 

E-mail vahvistus

Tunnuksen luonnin jälkeen käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, joka sisältää linkin tunnuksen aktivointiin. Ennen tunnuksen aktivointia, ei tunnuksella pysty kirjautumaan sivustolle. Vahvistusviestin linkin klikkausen jälkeen käyttäjä ohjataan sivulle, jossa käyttäjän pitää syöttää sähköpostiosoite ja salasana. Tällä on varmistettu ettei tiliä voi aktivoida toinen käyttäjä, jos vahingossa on syötetty tunnuksen luontivaiheessa virheellinen sähköpostitunnus.

Vahvistuslinkki on voimassa 24h. Jos vahvistuslinkki on vanhentunut, on käyttäjällä mahdollisuus pyytää järjestelmää lähettämään uusi vahvistussähköposti.

 

Toimistotunnistautuminen (email)

Toimistotunnistautuminen on suunnattu niille henkilöille, joille vahva tunnistautuminen ei ole mahdollinen. Näitä henkilöitä ovat pääasiassa ulkomaalaiset opiskelijat. Toimistotunnistautumisessa käyttäjä luo tunnuksen pelkän sähköpostioisitteen perusteella. Ennen tunnuksen luontia käyttäjän on käytävä henkilökohtaisesti tunnistautumassa asiakasyrityksen asiakaspalvelussa, jossa asiakaspalvelu vahvistaa vahvan tunnistautumisen käyttäjän tietoihin tampuuriin. Tunnistautumistavat Tampuurissa ovat vahva tunnistautuminen, henkilökortti, passi ja mobiilivarmenne. Toimistotunnistautumisessa tunnistautuminen suoritetaan joko passin tai henkilökortin perusteella. Asiakaspalvelut myös varmistaa, että käyttäjälle on syötetty sähköpostiosoite tampuuriin. Sähköpostiosoitteen on oltava sähköpostiosoite, jota ei ole tampuurissa vielä kellään muulla osapuolella käytössä.

Salasanan vaihto / palautusviesti

Käyttäjä voi tilata salasanan palautusviestin kirjautumissivun linkistä. Käyttäjältä pyydetään sähköpostiosoite johon palautusviesti lähetetään. Käyttäjä valitsee viestissä olevan linkin, jonka jälkeen käyttäjä ohjataan identityserverin sivulle, jossa käyttäjä voi syöttää uuden salasanan. Salasanan palautusviesti on voimassa 24 tuntia, jonka aikana käyttäjä voi viestissä olevalla linkillä vaihtaa salasanan myös useampaan kertaan.

Salasanan palautusviestin voi pyytää myös vaikkei käyttäjällä olisi tunnuksia järjestelmässä. Tällöin palautus ilmoittaa palautusviestin lähettämisestä samalla viestillä kuin onnistuneessa viestin lähetyksessä vaikka viestiä ei todellisuudessa lähetettykään. Tämä toimintamalli on IdentityServerin perustoiminnallisuutta, jolla estetään mahdollisuus kokeilemalla selvittää mitkä käyttäjätunnukset löytyvät järjestelmästä.
 

Salasanan muotovaatimus

Kahdeksan merkkiä, yksi iso kirjain ja yksi erikoismerkki

Käyttäjätunnuksen vaihto

Käyttäjätunnuksen vaihtaminen ei ole mahdollista. Jos käyttäjän sähköpostiosoite vaihtuu, ohjeistetaan käyttäjää tekemään uusi tunnus.

Käyttäjätunnuksen poisto järjestelmästä

Käyttäjätunnuksen poisto järjestelmästä on tehtävä sovelluksen ylläpidon toimesta.

 

Etusivu/Koostesivu

Etusivu on eTampuurin keskeinen sivu, jolta käyttäjä navigoi syvemmälle eTampuurin tarjoamaan tietoon. Etusivu on koostesivu, jonka sisältöön voidaan asiakaskohtaisesti vaikuttaa mm. näkyvien tiilien osalta. 

 

Demoympäristö

https://demo-asukassivut.etampuuri.fi/

 • Tunnukset

  • Käyttäjätunnus: tapio.testi@tampuuri.fi

  • Salasana: Tampuuri1!

 • HUOM! Toistaiseksi Demosivulla ei saa tehdä mitään muutoksia (esim. jättää vikailmoituksia tai viestejä)

 

 

Tiedotteet (tiili)

Kuvaus

Tiedotemoduli mahdollistaa taloyhtiökohtaisen tiedottamisen. Käyttäjä näkee viimeisimmät tiedotteet suoraan etusivun tiedotetiilessä ja tiedote sivulla kaikki tiedotteet, jotka on lähetetty taloyhtiö jakelulle.


 

Koostetiili

Koostetiili näyttää viimeisimmät tiedotteet karusellina. Käyttäjä navigoi pääsivulle "Näytä Kaikki" painikkeesta. 

 

Pääsivu

Tiedote pääsivu listaa kaikki aktiiviset tiedotteet. Käyttäjä voi valita yksittäisen tiedotteen, jolloin valitun tiedotteen koko kuvausteksti näytetään käyttäjälle

 

Voimassaoloaika

Tiedotteelle tampuurissa määritetty voimassaoloaika vaikuttaa tiedotteen näkyvyyteen asukassivuilla

 

Liite

Tiedotteelle on mahdollista lisätä liitteitä max 5 kpl tai Tampuurin postitustyökalulla.

 

cTampuuri

Tiedotteen lähetys

Etusivu > Viestintä > Postitustyökalu > Netti > Nettiviestin lähetys

 

 

 

Viestit (tiili)

Viestintä mahdollistaa eTampuurin käyttäjän ja asiakaspalvelun välisen viestinnän. Käyttäjä pystyy tekemään sivustolla uusia viestejä joihin on mahdollista liittää liitetiedostoja.

 

Kuvaus

Koostetiili

Koostetiili näyttää uusimmat viestit listana. "Näytä Kaikki (5)" painikkeesta navigoidaan viestit pääsivulle.


Pääsivu

Viestit pääsivu listaa kaikki käyttäjään liittyvät viestit. Käyttäjä voi viestit sivulta tehdä uuden viestin.

 

Viestiketju

Viestiketju esitetään listauksissa yhtenä rivänä. Rivin kuvake kertoo rivin olevan viestiketju; viestiketjun kuvakkeessa on kaksi puhekuplaa. Viestiketjun viestit avataan listana näytön vasemman puolen osioon. Listan ensimmäinen viesti on uusin viesti. 

 

Lukematon viesti

Lukematon viesti korostetaan listauksissa.

Kun käyttäjä valitsee lukemattoman viestin ja asettaa viestin luetuksi.

 

Uuden viestin luonti

Käyttäjä voi käynnistää uuden viestin luonnin sivuston otsikkopalkista, tiilen valikosta tai viestit pääsivulta.

 

Uusi viesti toiminnon käynnistys avaa dialogin, johon käyttäjä syöttää viestin tiedot:

 • Aihe (*Yhteydenoton aiheet)

 • Otsikko

 • Viesti

 • Liitetiedosto

Järjestelmä asettaa Lähde tiedon automaattisesti "Asukassivu" arvoon ja Tyypin "Nettiviesti" arvoon

 

Yhteydenoton aiheet

Tampuuri määrittää mitkä vaihtoehdot ovat valittavissa yhteydenoton aiheeksi.

 

Vastausviestin luonti

Vastausviesti on toiminnaltaan vastaava kuin uuden viestin luonti sillä erotuksella, että attribuutteille asetetaan oletusarvot

 • Aihe → valitun viestin aihe

 • viestiketjuid → valitun viestin viestiketjuid

 • luokittelu → valitun viestin luokittelu

 

Viestin tyypit

Asukassivut tukevat tampuurin viestityyppejä: Soitto, Email, Tekstiviesti, Kirje, iPost, Nettiviesti ja Muu

Viestilistaus listaa kaikki viestit, jotka tampuurissa on mahdollista muodostaa. Asukassivujen kautta tehty viesti on aina nettiviesti. Viestityyppi vaikuttaa siihen, millä kuvakkeella viesti näytetään asukassivuilla. 

Ilmoitukset (tiili)

Ilmoitus mahdollistaa uuden ilmoituksen tekemisen sekä aiemmin jätettyjen ilmoitusten selailun ja tilatiedon katselun.

 

Ilmoitus moduli mahdollistaa uuden ilmoituksen jättämisen, sekä aiemmin jätettyjen ilmoitusten selailun. Tämä moduuli korvaa aikaisemmin käytössä olleen "Portalin vikailmoituksen", joka on yleisesti ollut käytössä ilman käyttäjän tunnistautumista. ETampuurin vikailmoitus vaatii aina kysymyspatterin määrittelyn ja näin ollen vikailmoitus on aina kohdistettu käsittelijälle.

 

Koostetiili

koostetiili listaa asukkaan jättämät viimeisimmät vikailmoitukset. Jos vikeilmoituksia on enemmän mitä koostetiilessä on mahdollista näyttää, näytetään tiilessä "Näytä kaikki" painike, josta käyttäjä pääsee listaussivulle. 

Näytä kaikki linkissä ei näytetä lukumäärää, koska listaussivun lukumäärä voi olla eri kuin tiilessä näytettävien vikailmoitusten.

Tiilen sisältö järjestetään siten, että avoimet ja keskeneräiset vikailmoitukset näytetään ensimmäisenä.

Uuden ilmoituksen luonnin voi käynnistää tiilen otsikossa olevasta plus -painikkeesta


 

Listaussivu / Pääsivu

Listaussivua sisältää listan kaikista käyttäjän tekemistä vikailmoituksista (myös muihin kohteisiin tehdyt vikailmoitukset) viimeisen puolen vuoden ajalta. Sivu sisältää päivämäärä rajaukset, joita käyttäen käyttäjä voi rajata näkyvää listausta. Käyttöliittymä on listaussivu, jossa vikailmoitukset esitetään listamuotoisesti.

Listauksessa näytetään seuraavat tiedot

 • Vikailmoituksen Otsikko

 • Vikailmoituksen kohde ja tarkennus

 • Vikailmoituksen luontipäivä

 • Vikailmoituksen tila

 • Liitteet

 • Jos ilmoituksella on liitteitä, näytetään rivin tiedoissa "Avaa liitteet" -linkki, joka valinta hakee listan liitteistä. Liitelistalta voidaan liitetiedosto avata yksi kerrallaan.

 

Käyttäjä voi vaikuttaa listattavien vikailmoitusten määrään vaihtamalla aikaväliä, jolla filtteröidään ilmoituslista. Oletuksena näytetään vikailmoitukset viimeiseltä vuodelta.

Käyttäjä voi vaikuttaa listattaviin ilmoituksiin lisäksi seuraavin valinnoin:

 • Omat ilmoitukset

  • Omat ilmoitukset valinta listaa kaikki käyttäjän tekemät ilmoitukset.

 • Yleiset ilmoitukset

  • Yleiset ilmoitukset valinta listaa kaikki pelkästään kustannuspaikkaan kohdistuvat ilmoitukset.

  • Yleiset ilmoitukset listaavat myös muiden käyttäjien tekemät ilmoitukset

  • Yleiset ilmoitukset valinta on oletuksena poissa käytöstä ja otettavissa käyttöön asiakaskohtaisesti.

 • Omat ilmoitukset kaikilta kohteilta

  • Käyttäjän on mahdollista nähdä listaussivulla myös muiden kuin valitun kustannuspaikan vikailmoituksia. Kun listataan myös muiden kuin valitun kustannuspaikan ilmoituksia, esitetään toisten kustannuspaikkojen ilmoitukset harmautettuna.

Pääsivu

Yksittäiselle vikailmoitukselle ei näytetä pääsivua. Käyttäjä näkee vain listan tehdyistä vikailmoituksista. Käyttäjä ei myöskään näe vikailmoituksen muita tietoa ja muiden osapuolten kommentteja, kuten huoltomiehen kommentteja yms.

 

Uusi vikailmoitus

Uuden ilmoituksen luonnin voi käynnistää sivuston otsikossa olevasta alasvetovalikon (käyttäjävalikko) "Uusi ilmoitus" valinnasta, Ilmoitus tiilen plus painikkeesta tai listaussivun "Uusi ilmoitus" painikkeesta

 

Kohteen valinta

Asukassivuilla kohde on aina valittu jo sivustolle tultaessa, joten sitä ei enää vikailmoitusta jättäessä kysytä erikseen. Kohteen tiedot listataan lomakkeella kuitenkin vielä erikseen.

Kohteen tarkennus (Huoneistovalinta)

Alasvetovalikko listaa kaikki kustannuspaikan kohteet, joihin osapuolella on liitos (kuten huoneisto). Lisäksi aina listataan myös "Yleinen tila" valinta, joka liittää ilmoituksen kustannuspaikkaan.

 

Osapuolen tiedot

Käyttäjä on kirjautunut asukassivulle ja näin olle osapuolen tiedot ovat jo tiedossa ja otsikossa myös näkyvissä. Näitä ei listata lomakkeella enää uudelleen.

CallCenter / Kysymyspatteri

Käyttäjälle näytetään kysymyspatteri, joka on tarkentuva valintalista, jolla käyttäjä voi tarkentaa ilmoitusta. Ilmoitusmodulin käyttöönotto asukassivuilla vaatii aina kysymyspatterin määrittäisen. Kysymyspatterin tekstit eivät ole kielituen piirissä

Ilmoituksen tiedot

 • Otsikko

  • Otsikkoa ei näytetä, jos käytössä on kysymyspatteri

 • Vian kuvaus

  • Vapaasanakenttä, joka tallennetaan ilmoitukselle

 • Sisäänpääsy

  • Valintalista joka haetaan tampuurista

 • Kotieläimet

  • Valintalista joka haetaan tampuurista

 • Liiteet

  • Liitetiedostojen lisäys

  • Liitetiedostoja voidaan liittää ilmoitukseen useita

  • Liitetiedoston poisto

 

Liitetiedosto

Ilmoitukseen voidaan lisätä liitetiedostoja. Liitetiedoston tyypin tulee olla kuva (jpeg, jpg, gif, png) tai pdf. Kuvan lisäys voidaan tehdä tiedostojärjestelmästä tai mobiililaitteen ollessa kyseessä kuvagalleriasta tai suoraan kameraa käyttäen. Liitetiedostosta näytetään esikatselukuva. Liitetiedosto voidaan poistaa ennen vikailmoituksen luontia valitsemalla liitetiedoston esikatselukuvassa oleva ruksi.

Oletustyönsuorittaja

Ilmoitus käyttää aina kysymyspatteria, johon jokaiselle patterin valinnalle pitää määrittää oletustyönsuorittaja 

 

Oma Talous

Kuvaus

Oma talous sisältää tiedot asukkaan sopimuksesta ja maksutiedoista

Koostetiili

Etusivun Oma Talous koostetiili listaa 4 ensimmäistä sopimusta, jotka käyttäjällä on järjestettynä saldon mukaan. Jos sopimuksia on vain yksi näytetään tämän sopimuksen mukainen oma talous koostetiili. Saldon summasta käyttäjä voi suoraan navigoida Maksut sivulle.

Saldotilanne, Oma Talous (tiili)

 


Maksutiedot

 

Erillislaskut

Sopimustiedot (tiili)

Sopimuksen päättymispäivämäärä

Jos sopimukselle on syötetty päättymispäivämäärä ja tämä päivämäärä ylittää päättymisen varoajan (konfiguroitava tieto), näytetään tiilessä sopimuksen kohdalla sopimuksen päättymispäivämäärä.

 

Koostesivu

Oma talous koostesivu näyttää valitulle sopimukselle seuraavat koostetiilet

 • sopimus: valitun sopimuksen perustiedot

 • maksutiedot: valitun sopimuksen saldo

 • suoritukset: lista sopimuksen suorituksista

 • erillislaskut: lista sopimuksen erillislaskuista

 

 

Kuvakaruselli

Kuvakaruselli koostetiili

koostetiili näyttää kohteen pääkuvan ja julkisivukuvat


Kohteen esittely koostetiili

koostetiili näyttää kohteen markkinointitekstin. Näytä tiedot painikkeesta avataan kohteen koostesivu

 

 

Kohteen perustiedot (tiili)

Kohteen tiedot sisältää valitun kustannuspaikan tietoja. Näytettäviä tietoja hallitaan kohdekortilta Tampuurista.

Kohde Koostesivu

Kohteen koostesivut näyttää sivulle määritetyt koostetiilet, jotka ovat:  kohteen esittely, perustiedot, kuvakarusellin, listan rakennuksista, liitteet. Kohteen koostesivulle navigoidaan etusivulta joko kohteen esittely tiilestä tai kiinteistön tiedot tiilestä.

 

Koostetiili listaa kohteen perustiedot tampuurin kohdekortilta. Näytä tiedot painikkeesta avataan kohteen koostesivu. Näytettävät perustietokentät määritetään asiakaskohtaisesti. Tiileen voidaan valita enintään 8 perustietokenttää.

Kohteen perustiedot koostetiili

 

Koostetiili listaa kohteen perustiedot tampuurin kohdekortilta. Näytä tiedot painikkeesta avataan kohteen koostesivu. Näytettävät perustietokentät määritetään asiakaskohtaisesti. Tiileen voidaan valita enintään 8 perustietokenttää.

 

 

Yhteystiedot (tiili)

Koostetiili

Koostetiili listaa kohteen yhteystiedot. Näytettävät yhteystiedot määritetään asiakaskohtaisesti konfiguraatioon. 

 

Konfiguraatiossa määritetään metanimet, jotka halutaan näytettävän yhteystiedolle

Yhteystiedoista koostetiilessä voidaan näyttää esim:

 • Tehtävänkuva

 • Nimi / Sukunimi + Etunimi

  • Puhelinnumero

  • Matkapuhelinnumero

 • Tehtävänkuva ja nimi ovat aina kiinteät otsikkokentät yhteystiedolle.

 

 

Pääsivu

Pääsivulla voidaan näyttää koostetiilestä eroava sisältö, joka määritetään erikseen konfiguraatioon

Pääsivu voi sisältää esim

 • Tehtävänkuva

 • Nimi / Sukunimi + Etunimi

  • Puhelin

  • Sähköposti

  • Internetosoite

  • Lisätietoja

Tehtävän kuva ja nimi ovat aina kiinteät otsikkokentät yhteystiedolle.

 

 

Dokumentit (tiili)

Dokumentit moduli sisältää toiminnallisuudet tampuurin dokumenttipankin tiedostojen katseluun kohde kohtaisesti. Dokumentit moduli käyttää aina tampuurin kansiokohtaista oikeushallintaa, joka mahdollistaa kansioiden näkyvyyden hallinnan roolikohtaisesti. Oletuksena roolikohtaiseen määritykseen lisätään asukassivujen tuetut roolit (asukas, osakas ja hallituksen jäsen)

Koostetiili näyttää kolme uusinta dokumenttia kohteen dokumenttipankista, joihin käyttäjällä on näkyvyys. Käyttäjä voi avata dokumentin suoraan dokumenttitiilestä, joilloin dokumentin valinta käynnistää selaimen lataustoiminnon.

Koostetiilen “Näytä kaikki” -painike näyttää myös kokonailukumäärän montako dokumenttia käyttäjälle on dokumenttipankissa näkyvissä.

 

Dokumentit pääsivu on hierarkkinen listanäkymä dokumenttipankkiin. Käyttäjä voi selailla sisältöä avaamalla kansioita. Yksittäisen tiedoston lataus käynnistyy valitsemalla tiedoston dokumenttipankista

Kansio on näkyvissä vain, jos kansio sisältää tiedostoja.

 

Kansiokohtainen näkyvyysmäärittely

Mikropalvelujen dokumenttipankki käyttää ns. “kansiokohtaista” dokumenttipankkia, jossa voidaan käyttäjäroolien mukaan antaa kansiolle näkyvyysoikeuksia. Käyttöönotossa on huomoitava kansiokohtainen määrittely, jotta dokumentit näkyvät eTampuurissa oikein. Lisäksi yksittäisen dokumentin tulee olla määritetty julkiseksi, jotta dokumentti tulee näkyviin asukassivuilla

 

 

Lisättyjen dokumenttien tarkastaminen

Tämän ohjeen mukaisesti pystytään tarkastamaan, että tallennetut tiedostot näkyvät oikeille käyttäjäryhmille.

 

Vaihe 1 - Toimistotunnistautumisen alustus Tampuurissa

Isännöitsijän henkilökortille Lisätiedot välilehdelle käydään valitsemassa Tunnistustyyppi ja laitetaan tunnistusaika. Samalla on varmistettava, että isännöitsijällä on sähköpostiosoite Perustiedot -välilehdellä.

 

 

Vaihe 2 - Rekisteröityminen sivuille

Asukas/osakassivujen kirjautumissivulla valitaan Rekisteröidy käyttäjäksi ja avautuvalta sivulta välilehti Toimistotunnistautuminen. Sivulle kirjataan Tampuurissa oleva isännöitsijän sähköpostiosoite ja painetaan tunnistaudu. Tämän jälkeen päästään kirjoittamaan salasana.

 

 

 

Vaihe 3 - Sähköpostivahvistus

Annettuun sähköpostiin tulee vahvistuspyyntö, josta tulee klikata. Tämän jälkeen pääsee kirjautumaan sivuille.

 

Vaihe 4 - Ensimmäinen kirjautuminen

Mikäli isännöitsijällä on osapuolikytköksiä taloyhtiöihin, niin hän pääsee valitsemaan taloyhtiön kirjautumisen jälkeen. Mikäli kytköksiä ei vielä ole, niin näkymä on tyhjä. 

 

Vaihe 5 - osapuolikytkentä Tampuurissa

Tietojen näkyminen sivuilla on roolipohjaista, eli Hallitukselle näkyy hallitukselle kuuluvat tiedot, osakkaille osakkaiden tiedot ja asukkaille vastaavasti asukkaiden tiedot. Tästä syystä isännöitsijäkin pitää kytkeä halutulla roolilla taloyhtiöön, jotta hän voi tarkastaa näkymät kyseisen roolin mukaisesti. 

 • Jos tarkoituksena on tarkastaa mitä hallituksen jäsenet näkevät, tulee isännöitsijä kytkeä hallituksen jäsen osapuoliroolilla Tampuurissa kyseiseen kohteeseen

 • Jos tarkoituksena on tarkastaa mitä osakas näkee, tulee isännöitsijä kytkeä jollekin huoneistolle osakkaaksi kohderekisterissä

 • Jos tarkoituksena on tarkastaa mitä asukas näkee, tulee isännöitsijä kytkeä jollekin huoneistolle asukkaaksi kohderekisterissä

 

 

HUOM:

 • Isännöitsijä -osapuoliroolilla saa näkyvyyden kohteen joihinkin tietoihin, mutta varmuus tietojen näkyvyydestä edellyttää roolin kytkentää

 • Roolin kytkennä jälkeen saattaa mennä jopa 4 tuntia, että näkyvyys avautuu sivuille. Tämä johtuu tietokannan välimuistituksesta. 

 • Tietojen tarkistuksen jälkeen tehty osapuolikytkentä kannattaa päättää, jotta tiedot hallituksen jäsenistä, osakkaista ja asukkaista palaavat ennalleen Tampuuriin ja sen raportteihin. 

  • Vinkki 1: Osapuolikytköksen poistamisen sijaan riittää päättymisajan määrittäminen. Näin seuraavalla kerralla riittää, että päivittää osapuolikytköksen voimassaolon päivämääriä. 

  • Vinkki 2: Testikohteelle tehdyt osapuolikytkökset voi jättää voimaan. Näin säilyy yksi kohde minkä sivuja voi turvallisesti esitellä tarvittaessa.

 

 

Näiden vaiheiden jälkeen pääsee tarkistamaan miltä sivut ja tallennetut tiedot näyttävät hallitukselle/osakkaalle/asukkaalle:

 


 

 

Asumisen palvelut (tiili)

Asumisen palvelut tiileen voidaan lisätä linkkejä muihin järjestelmiin. Muihin eTampuurin palveluihin osoittava linkki avataan ilman erillistä kirjautumista. Linkit avataan aina uuteen selaimen välilehteen, jolloin asukassivujen toiminnallisuus pysyy aina erillään avattavan linkin sisällöstä. 

Käyttöliittymässä asumisen palvelut on yksi dynaamisesti rakennettu koostetiili, johon voidaan lisätä configuroimalla linkkejä muihin järjestelmiin asiakaskohtaisesti.


Näytettävät linkit

 • Hakemus

  • Hakemuksen muokkaus käyttää samaa palvelua kirjautumiseen mitä asukassivu, joilloin asukassivu osaa välittää identiteen hakemukseen

 • Irtisanominen (Portaali)

  • portalin irtisanominen vaatii tupas tunnistautumisen, joten erillistä kirjautuista ei tarvita

 • Ilmoitukset (Portaali)

  • Ilmoitukset -linkki ohjaa portaalin vikailmoitukseen, jolle käyttäjät pääsevät ilman kirjautumista.

   • Portalin vikailmoituksen sijasta on suositeltavaa käyttää asukassivujen ilmoitus modulia, joka vaatii aina käyttäjän tunnistautumisen.

 • Kotisivulinkki

  • linkki kotisivulle

 • Linkki 1 - *

  • vapaasti määritettävä linkki

 

Huom! Linkkejä voi olla yhteensä enintään 8 kpl

 

 

Omien tietojen ylläpito (tiili)

Omat tiedot

Omat tiedot toiminto sisältää käyttäjän tiedot, jotka ovat  tallennettu tampuuriin osapuolikortille. Omissa tiedoissa käyttäjä voi muuttaa omia tietojaan, jolloin tiedot myös tallentuvat Tampuuriin reaaliajassa. 

Asetustiilisivun lisäksi, Omat Tiedot sivun voi avata Asumisen palvelut tiilessä olevasta kuvakkeesta, jos ympäristössä on määritetty tämä linkki käyttöön.

 

Omien tietojen katselu

Omat tiedot sivulle voidaan asiakaskohtaisesti määrittää mitkä kentät sivulla näytetään. 

Tiedot on jaettu kolmeen osuuteen:

 • Henkilötiedot; Tampuuriin tallennettua osapuolikohtaista tietoa, joita käyttäjä voi halutessaan muokata.

 • Tilitiedot; Osapuolikortille erikseen käyttöönotetut IBAN ja BIC tiedot

 • Käyttäjän tiedot; asukassivukohtaista tietoa, jota käyttäjä ei voi muokata

Tilitiedot

Tilinumeron tallentamiseen osapuolen tietoihin voidaan asiakaskohtaisesti ottaa käyttön IBAN ja BIC kentät. Näiden kenttien käyttöönotto vaatii aina myös cTampuurissa toimenpiteitä, jotta samat kentät saadaan käyttöön osapuolikortille.

 

 

Asumisen tietopankki -tiili

Isännöintiliitto tarjoaa vaihtuvaa sisältöä Asumisen tietopankki -palvelussa. Tähän sisältöön on mahdollista tarjota pääsy asukassivujen kautta. Tällöin käyttäjän ei tarvitse siirtyä eri palveluun selaillakseen Asumisen tietopankki -palvelun tarjoamaa sisältöä, vaan sisältö on kiinteä osa asukassivuja. Asumisen tietopankki -modulin käyttöönotto vaatii voimassa olevan sopimuksen Isännöintiliiton kanssa.

Koostetiili

Koostetiili näyttää Ajankohtaista kategorian viimeisimmät artikkelit. Käyttäjä voi navigoida Ajankohtaista kategorian listalle "Näytä kaikki" painikkeesta tai suoraan artikkeliin valitsemalla halutun artikkelin tiilestä.

Sisältösivu

Asumisen tietopankin sisältösivu sisältää artikkelilistan ja sisältövalinnan. Sisältövalinta sisältää kolme ryhmää (Ajankohtaista, Suosituimmat ja Kategoriat), joista Ajankohtaista ja Suosituimmat sisältävät yksittäisiä artikkeleja. Kategoriat valinta sisältää kategoriat, joihin artikkelit on jaettu, valitsemalla kategorian, käyttäjälle näytetään kaikki kategorian artikkelit.


 

 

Muutostyöpyynnöt -tiili

Muutostyöpyyntöt -tiili listaa käyttäjän tekemät muutostyöilmoitukset. Muutostyö voi kohdistua myös toiseen kuin valittuun kustannuspaikkaan. Tiili listaa kaikki uusimmat ilmoitukset kustannuspaikasta riippumatta. 

 

Ohje

Tiileen voidaan lisätä konfiguraatiossa linkki dokumenttipankissa sijaitsevaan tiedostoon. Kun käyttäjä valitsee linkin, avataan linkin sisältö selaimen uuteen välilehteen.

 

Listaussivu

Tiilen “Näytä kaikki” painikeesta avataan listaussivu, jolla listataan kaikki käyttäjän muutostyöilmoitukset.  Ne muutostyöt jotka kuuluvat valittuun kustannuspaikkaan, korostetaan vastaavalla tavalla kuin ilmoitukset.

 

Taulukon sisältö

 • Muutostyö

 • Kuvaus

 • Muutostyöpyynnön alkupvm

 • Muutostyöpyynnön loppupvm

 • Muutostyöpyynnön status/tila (Odottaa hyväksyntää tms.)

 • Ilmoitettu muutostyöpyynnön tekijän etunimi ja sukunimi

 

Listaussivun rajaus

Käyttäjä voi rajata listaussivun taulukon muutostyöilmoituksen päivämäärän ja tilan mukaan. Oletusrajaus ja valittavana olevat tilat määritetään asiakaskohtaisesti konfiguraatiossa.