Etusivu»Avainhallinta»Avainhallinta allekirjoitusalu…
  • RSS Feed

Last modified on 10/22/2020 12:53 PM by User.

Tags:

Avainhallinta allekirjoitusalusta Android

Tampuuri Allekirjoitusalusta

 

Tampuurin allekirjoitusalustat-ratkaisulla on haettu korvaajaa nykyisille tätä tarkoitusta varten tehdyille laitteistopohjaisille ratkaisuille, joissa rajapinnat ovat suljettuja ja vain tiettyyn laitteistomalliin sopivia. Laitteistojen vikaantuessa ja niiden saatavuuden lakatessa, vaatii tämä uutta raskaampaa kehitystyötä. Uudella ratkaisulla voidaan valjastaa mikä tahansa Android-pohjainen laitteisto toimimaan allekirjoitusten vastaanottavana laitteena ja näitä voidaan tarpeen mukaan lisätä/korvata helposti uusilla.

 

Ratkaisulla vastataan tarpeeseen, jossa allekirjoitukset otetaan vastaan fyysisesti allekirjoittajan läsnä ollessa. Voidaan siis puhua ns. ”semi-sähköisestä” allekirjoituksesta tilanteisiin, joissa sähköinen tunnistautuminen esimerkiksi pankkitunnisteilla ei ole käytännöllistä tai mahdollista.

 

Ensimmäisessä toteutetussa vaiheessa allekirjoitusalusta-ratkaisua hyödynnetään Tampuurin avainhallinnassa avainlainausten vastaanoton yhteydessä tehtävissä allekirjoituksissa, kun avaimet luovutetaan allekirjoittamisen yhteydessä. Pohjaratkaisu on kuitenkin alusta saakka suunniteltu monikäyttöiseksi ja sitä voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi sopimushallinnan sopimuksien, tilausvahvistuksien, erinäisten dokumenttienhallinnan asiakirjojen ja vaikkapa vuokrasopimusten allekirjoittamiseen.

 

Allekirjoitusalustan laitteistovaatimukset

 

Allekirjoitusalustaksi sopii käytännössä mikä tahansa moderni Android-pohjainen laitteisto. Tärkeintä laitteistossa on hyvä kosketusnäyttö (kosketusnäyttökyniä tähän tarkoitukseen saa hyvin edullisesti) sekä kohtuullinen kamera allekirjoituspyynnön vastaanottamisen aktivoimiseksi. Allekirjoitussovelluksen osalta käytetään tekniikkaa, jossa sitä ei tarvitse erikseen päivitellä ja se on hyödynnettävissä myös suoraan selaimesta.

 

Allekirjoitus voidaan siis tarvittaessa ottaa vastaan joko puhelimitse tai tablet-laitteistolla. Tehty allekirjoituspyyntö on voimassa vain lyhyen ajan ja täten allekirjoitussovelluksen käytöstä asiakkaan puhelimessakaan ei ole vaaraa väärinkäytöstä.

 

Allekirjoitusalustojen käyttöönotto asiakaspalvelupisteessä

 

Tilanteessa jossa allekirjoitusalustat halutaan korvata Tampuurin allekirjoitusalustat-ratkaisulla asiakaspalvelupisteessä allekirjoitusten vastaanottoa varten, voidaan tablet-laitteistoille asentaa allekirjoitusten vastaanottaminen odottamaan jatkuvasti tulevia allekirjoituspyyntöjä. Laitteistojen määrää ei ole rajoitettu ja mikäli tietty laitteisto lakkaa toimimasta, niin se ei estä käyttöä muiden osalta.

 

Allekirjoitusalustat ratkaisu on toteutettu ns. Progressive Web App (PWA)-ratkaisuna ja ei täten vaadi varsinaisesti sovelluskaupasta asentamista ja sitä kautta päivittämistä. Kyseinen sovellus voidaan yksinkertaisesti aktivoida selaimesta työpöydälle siten, että se toimii omassa tilassaan suorittaen vain yhtä käyttötarkoitusta – tässä tapauksessa allekirjoitusten vastaanottamista.

 

Seuraavassa asennusvaiheet käyttöönottoa varten (toimenpide tarvitsee tehdä vain kerran laitteistolle):

 

1.     Avataan Chrome-selain ja siirrytään osoitteeseen: https://allekirjoitusalustat.azurewebsites.net

 

2.     Valitaan tämän jälkeen selaimen valikko oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa:

 

 

3.     Valikosta napautetaan ”Lisää aloitusnäyttöön”-kohta, jolloin selain asentaa kotinäyttöön kuvakkeeksi allekirjoitusalustan:

 

 

 

 

 

Tämän osalta laitteiston asentaminen on tässä – yksinkertaista eikö totta. Tämän jälkeen allekirjoitusalusta-sovellus käynnistetään ja se voi odottaa asiakaspalvelupisteessä allekirjoitusten pyyntöjä. Huom! Ensimmäisellä käyttökerralla kamera pyytää lupaa sovelluksessa; tämä tulee kertaalleen sallia sovelluksen käyttöä varten.

 

Allekirjoitusalustan käyttäminen / avainhallinnan avainlainaukset

 

Tässä käyttötapauksen kuvaus tilanteesta, jossa asiakaspalvelupisteessä vastaanotetaan allekirjoitus:

 

1.     Asiakas saapuu vastaanottamaan avaimet ja toimittamaan allekirjoituksen

 

2.     Asiakaspalvelija avaa Tampuurin avainhallinnan, tekee lainauksen merkaten asiakkaan tiedot sekä "Allekirjoita"-laatikkoon ruksin ja valitsee ”Lainaa valitut”:

 

3.     Allekirjoitus-kohdan ollessa valittuna tämä avaa allekirjoituspyynnön aktivointinäkymän:


Näkymästä saadaan oletus-otsikko, jota voidaan tarvittaessa muuttaa (tämä näkyy allekirjoituslaitteella allekirjoitusta vastaanotettaessa).
 

4.     Tämän jälkeen asiakaspalvelija valitsee ”Luo allekirjoituspyyntö”, jolloin avaintenhallinta luo QR-koodin allekirjoituslaitteistoa varten:

 

 

5.     Tämän jälkeen asiakaspalvelija valitsee vapaan laitteen allekirjoittamista varten ja käynnistää sen. Laitteisto on oletuksena odottaa-tilassa akun säästöä varten. QR-koodin luku aktivoidaan painamalla ”Käynnistä kamera”-painiketta:

 

 

6.     Asiakaspalvelija osoittaa laitteiston kameralla rajatun neliöalueen kohdalle QR-koodin:

 

7.     Kun koodi on luettuna, niin laitteisto automaattisesti kytkeytyy allekirjoitusta odottavaan tilaan. Tässä vaiheessa asiakaspalvelija ojentaa laitteiston asiakkaalle ja ohjeistaa allekirjoituksen jälkeen painamaan vihreää ”Tallenna”-painiketta ja ojentamaan laitteen takaisin kiitosviestin jälkeen:

Allekirjoitus voidaan tarvittaessa pyyhkiä ”Tyhjennä”-painikkeella, jos se halutaan kirjoittaa uudelleen.

 

8.     Kun allekirjoitus on vastaanotettu, saadaan ruudulle kiitosviesti (Huom! Tämä pysyy ruudulla n. 10 sekuntia ja tämän jälkeen laite palaa takaisin uutta allekirjoitustapahtumaan odottamaan). Asiakaspalvelija siirtää laitteen takaisin pinoon, jossa allekirjoituslaitteita on odottamassa:

Huom! Sillä ei ole väliä, vaikka asiakaspalvelija ei ehdi mainittua kiitos-viestiä nähdä. Hän tekee varmennuksen vastaanotolle ja allekirjoituksen ulkoasulle omalta koneeltaan seuraavassa vastaanottamis-vaiheessa.
 

9.     Asiakaspalvelija varmistaa allekirjoituksen painamalla ruudultaan ”Nouda allekirjoitus”-painiketta:

 

 

Huom! Mikäli allekirjoitus on jostain syystä sellainen jota ei voida vastaanottaa, niin asiakaspalvelija aktivoi uuden pyynnön painamalla ruksin kohtaan ”Tyhjennä allekirjoitus” sekä valitsemalla painikkeen ”Päivitä allekirjoituspyyntö”. Tämän jälkeen siirrytään ohjeistuksen kohtaan 5 ja jatketaan tästä eteenpäin ohjeiden mukaisesti.
 

10.  Tämän jälkeen allekirjoitus on vastaanotettu ja se löytyy avainlainauksen tiedoista sekä tulosteista.

       Voit sulkea aukinaiset välilehdet ja muut toiminnot ja palata sinisellä nuolella "Avainlistaan" takaisin.

 

11. Avainlainauksen tiedot ja tulosteet

      Allekirjoitus on nähtävissä Avainlainauksen tiedot näkymässä ja tulosteissa Panttikuitti sekä Lainauskuitti.

 

 

Lisähuomioitavat asiat allekirjoituksiin liittyen

 

-       Allekirjoitusta voidaan testata tarvittaessa pyyntönäkymän ”Allekirjoita”-painikkeesta. Tämä on kuitenkin vain selaimen kautta testausta varten tehty toimenpide ja varsinainen allekirjoitus vastaanotetaan aina erillisellä laitteella.
 

-       Allekirjoituspyyntö on voimassa vain tietyn ajan ja mikäli saat ”Pyyntö on vanhentunut”-ilmoituksen, niin päivitä allekirjoituspyyntösi ja lue QR-koodi uudelleen.
 

-       Allekirjoitusalusta käyttäytyy Tablet/Puhelin-laitteessasi kuin mikä tahansa muu sovellus. Jos tulee tilanne, jossa tarve on lopettaa sovelluksen toiminto, niin sulje se aktiivisten sovelluksien listasta kuin mikä tahansa muukin sovellus.